Adventnú pieseň Hosianna vo Fínsku spievalo vyše 100 tisíc osôb

Na 1. adventnú nedeľu sa v ev. kostoloch Severu spieva veľmi obľúbená duchovná pieseň Hosianna. Podľa ostaných štatistických údajov za rok 2007 Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska ju vtedy spievalo asi 137 tisíc návštevníkov Služieb Božích. 1. adventná nedeľa patrí v cirkevnom roku k tým, ktoré členovia cirkvi viacej navštívia ako v ostatné nedele. Aj v katedrále v Helsinkách bolo v tú nedeľu od 500 do 700 osôb, kým priemer v iných nedeliach je 230 ľudí. Najviac návštevníkov prichádza do katedrály na Štedrý večer do 1 500. V celej krajine v tom roku bolo spolu na týchto bohoslužbách 411 tisíc osôb. Aj v iných zboroch Fínska je to podobne. Dobrá návštevnosť je aj počas vianočnej utierne (skoré ranné Služby Božie,zvyčajne o 7.00 hodine).Na ranné pobožnosti prišlo do kostolov 142 tisíc ľudí.V mnohých zboroch sa už udomácnili aj Služby Božie pozde večer alebo o polnoci na Štedrý večer.

(evl.fi)

Leave a Reply