Nárast kresťanov vo svete

Každý deň katolícku vieru prijíma 34 tisíc ľudí. Podľa štatistiky výročnej správy Global Mission za roky 2000- 2011 vzrástla katolícka cirkev vo svete o 160 miliónov osôb. Zo 7 miliard ľudí na Zemi 2 miliardy nikdy nepočulo evanjelium, asi 2,68 miliardy už počulo radostnú správu o spasení a vedia čosi o kresťanstve, no kresťanmi nie sú. Výskum hovorí ,že počet kresťanských denominácii vo svete vzrástol na dnešných 42 tisíc. Najpočetnejší sú charizmatici. Ich počet je 612 miliónov ľudí. Ku klasickým protestantským cirkvám patrí 426 miliónov osôb, z nich 87 miliónov tvoria anglikáni. Najväčší vzrast kresťanov je v Afrike – 34 tisíc denne, potom v Ázii – 23

 tisíc osôb a Južnej Amerike – 18 tisíc ľudí. Kresťanstvo prakticky nerastie v Európe – asi 3 tisíc denne. Nekresťanské denominácie, ako Svedkovia Jehovovi, mormóni a iní, majú dovedna vo svete okolo 35 milióna členov. Podrobné štatistiky v angličtine môžte si pozrieť na www.gordonconwell.edu/documents/StatusC

(www.byznica.info)

Leave a Reply