Nový interiér katedrály ELKRAS v Moskve

V Moskve v katedrále Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska a iných štátov (ELKRAS) sv. Petra a Pavla v priebehu tohto roka urobili renováciu oltárneho priestoru a kancľa podľa pôvodného stavu. Okrem oltára a kancľa vyhotovili novú krstiteľnicu a  drevený svietnik. Iniciatorom renovácie interiéru je biskup ruskej časti ELKRAS Dietrich Brauer ,ktorý úspešne loboval o financie v Spolku Martina Luthera v Erlangen.

(www.martin-luther-bund.de)

Leave a Reply