V Maďarsku sa skončil proces vracania cirkevných nehnuteľností

Vo štvrtok 1. dec. 2011 Ministerstvo všeobecnej správy a spravodlivosti MR oznámilo, že tohto roku bol ukončený proces riešenia návratu nehnuteľností cirkvám, ktoré im komunistický režim zhabal -zoštátnil po roku 1948.Tento proces bol začatý v MR r. 1991, ale počas vlády socialistov sa postupovalo veľmi liknavo a zdľhavo. Vláda Orbana proces urýchlila.Po roku 1991 bolo vyriešených spolu vyše 8 tisíc cirkevných nehnuteľností. Tohto roku to bolo 61 nehnuteľností v celkovej hodnote 2,7 miliardy forintov, z toho bolo 20 reformovanej cirkvi, 3 katolíckej cirkvi a 38 nehnuteľností v sume 1 miliarda 378 miliónov forintov patrí evanjelickej cirkvi. Vďaka tomuto aktu vyše 100 tisíc žiakov sa môže opäť vzdelávať v cirkevných školách, rozšíril sa počet stredných cirkevných škôl a opäť sú k dispozícii cirkevné zdravotné a sociálne zariadenia,ktoré slúžia všetkým občanom.

(www.evangelikus.hu)

One thought on “V Maďarsku sa skončil proces vracania cirkevných nehnuteľností

Leave a Reply