Víkendové stretnutie študentov -teológov v Agapé Sv. Jur

Počas tohto víkendu 2. – 4. dec. 2011 sa v zariadení Agapé vo Svätom Jure konalo pravidelné adventné stretnutie študentov ev. teológie z EBF UK , a to z posledného 5. ročníka. Podujatie pripravili a viedli spirituáli – Milan Jurík a Erika Valko-Krišťáková. Cieľom stretnutia bolo pripraviť ich na cestu služby kňaza v ECAV. K tomu slúžili informácie kaplána M.Koreňa, farára Ľ.Batku, farára-principála M.Čopa, seniora BS B.Mišinu. Manželia Kolesárovci z BA-Petržalky priblížili tému kňazskej rodiny a prácu kňaza na dedine a vo veľkom meste. Gen. biskup M.Klátik a biskup ZD M.Krivda odpovedali študentom na ich otázky.  Vyvrcholením duchovnej prípravy bola v sobotu večer spoveď a Večera Pánova. V nedeľu sa zúčastnili služieb Božích v ev. chráme, kde poslúžili spevom dvoch piesní.Na stretnutí sa zúčastnilo celkom 11 piatakov/iek, z toho 6 žien.

 

Leave a Reply