Čriepky z historického kalendára 1

        Pomaly sa bude končiť rok Pánov 2011. Pripomenul nám aj niekoľko  zaujímavých výročí, ktoré pripadajú na roky s číslicou 11 na konci /resp. jednotkou/. Niektoré z nich si pripomeňme.

Rok 311 –  Rímsky cisár GALERIUS pred svojou smrťou zastavil prenasledovanie kresťanov vydaním ediktu

                   v jednej časti rímskej ríše. Bol nástupca Diokleciana, a zomrel v tom istom roku 311 /

                    Konštantín potom v r.313 vydal Milánsky edikt/.

 

                 V tom istom roku 311 zomrel mučeníckou smrťou sv.Metod Olympský, biskup v Lýxii.

                 Bol úspešným odporcom origenizmu. Napísal spis o panenstve –

                 "Symposium decem virginum". Zostavil ho vo forme rozpravy podľa

                   rovnomenného spisu Platónovho.

                 Desať panien sa rozpráva o vznešenosti panenstva.

V r. 381 – II.všeobecný snem v Carihrade

V r. 411verejnou dišputou v Kartágu vyvrcholil  úporný boj medzi  pravovernou cirkvou a donatistami .                            Prítomných bolo  286 katolíckych biskupov a 179 donatistických biskupov.

                 Sv.Augustín bojoval až do smrti proti Pelagiovi a pelagionizmu a vyslúžil si čestný titul " Doctor gratie".

V r. 431- koncil v Efeze odsúdil Nestória

V r. 451 – koncil v Chalcedone odsúdil blud archimandritu Eutycha

V r.r.461 – zomrel pápež Lev I.Veľký, bojoval prti manichejcom a pelagiánom

V r. 631  – franský kráľ Dagobert napadol Samovu ríšu a vyplienil časť jej územia. V rozhodujúcej bitke

                  pri hrade VOGASTIBURG ( nevie sa , kde ležal)  zvíťazil však  Samo a ubránil nezávislosť.

                 To využil vládca Lužických Srbov DERVAN, povstal proti Frankom a pripojl svoje územie k Samovej ríši.

V r. 791  – franský kráľ Karol Veľký s veľkým vojskom Frankov, Frízov,Sasov, Durínčanov, Sovanov a Bavorov

                  vpadol do Panónie, ktorá bola v moci Avarov, zničil avarské opebnenia a vyplienil

                 ich hring- (vallum).

V r. 811 – cisár Karol Veľký ustanovil hranicu medzi salzburským arcibiskupstvom a aquileiským patriarchátom.

                 Tvoril ju  tok rieky Drávy. Vyslal tiež vosjko do Panónie aby urovnalo spory medzi Hunmi a Slovanmi.

                 /podľa  lat.prameňa- kroniky : Annales regni Francorum/

                   V polovici septembra ku Karolovi V. do Aachenu prišiel avarký kagan IZAUIK spolu s tudunom

                 a inými veľmožmi  a vojvodami Slovanov, ktorí bývali okolo Dunaja. naznačuje to spoluprácu

                  medzi Slovanmi a Avarmi.

                 – Narodil sa Mojmír I.

V r. 831 – pasovský biskup REGINHAR pokrstil "všetkých Moravanov", nadvätujúc na prácu ADALRAMA.

V r .861 – zomrel /pravdepodobne/ v bojoch Karolmana s Rastislavom proti Ľudovítovi Nemcovi.

                 Kniežatstvo zdedil syn Koceľ

V r. 871 – sa na čelo mojmírovskej dynastie proti nemeckej presile postavil SLAVOMÍR,

               " napriek tomu, že bol  kňazom". Bol pravdepodobne Metodov žiak. 

Pokračovanie….

5 thoughts on “Čriepky z historického kalendára 1

  1. lubo batka st

    za upozornenie na preklep.- v prvom prípade. V druhom , žiaľ, je to opis zo skrípt  Cirk.dejiny III. dr.A.Bagina, ktoré mi v r.1969 osobne pán dr.Bagin venoval s podpisom. -str.77. Text opravím . 

  2. lubo batka st

    za upozorenie na preklep.- v prvom prípade. V druhom , žiaľ, je to opis zo skrípt  Cirk.dejiny III. dr.A.Bagina, ktoré mi v r.1969 osobne pán dr.Bagin venoval s podpisom. -str.77. Text opravím . 

   1. To sa stáva. Sú to drobnosti, ale veril som, že Vy sa nebudete cítiť dotknutý ak na chybičky upozorním.

    Tak tie skriptá musia byť vzácnosť.

    Prajem Vám všetko dobré.

    Marana tha!

Leave a Reply