V ev. kostoloch Meklenburska aj necirkevné sobáše a pohreby?

Ako je známe, obyvateľstvo bývalej NDR je v drvivej väčšine bez vyznania. V Meklenburskej ev. cirkvi už od r. 2004 umožnili v ojedinelých prípadoch v ev. kostoloch necirkevné sobáše.Cirkevná vrchnosť teraz pripravila príručku , v ktorej sa dáva možnosť vykonať v ev. kostole nielen sobáš, ale aj pohreb necirkevným spôsobom. V tejto spolkovej krajine je v súčasnosti 580 dedinských kostolov. Asi v 20 dedinách nie sú nijaké obecné haly pre sobáše či pohreby, preto cirkev na žiadosť obecných zastupiteľstiev uzatvorila dohodu s miestnym cirkevným zborom pre takéto ojediínelé prípady. Predpokladá sa, že pritom sa nepoužije oltár, kazateľňa ani zvony.Sviečky na oltári môžu byť zapálené. Spolu s oltárnym krížom budú mať misijný charakter. Návrh príručky prejde pripomienkovým konaním v cirkevných zboroch.Veľkú diskusiu v Nemecku vytvárajú prípady pohrebov kresťanov, ktorým ich pozostalí vykonajú necirkevný pohreb, alebo jednoducho ich pochovajú bez obradu. Cirkev navrhuje takýmto prípadom predísť tak, aby sa kresťania dožadovali kresťanskej rozlúčky notárskym zápisom.

(www.kirche-mv-de)

Leave a Reply