Konzultácia Lausannského hnutia v Moskve

6. a 7. decembra t.r. sa v Moskve koná konzultácia Lausannského hnutia .Zišli sa na nej zástupcovia cirkví, médií, zástupcovia z radov verejnosti, charitatívnych organizácií a kresťanských misií. Hlavné ciele konzultácie: -anylyzovať skúsenosti z evanjelizácie v krajinách Euroázie; – porozumieť zmyslu dohôd z Kapského Mesta a položiť základy pre novú prácu v Kristovom diele na euroázijskom kontinente; – prejsť k aktívnym projektom kristocentrického vývoja v tomto regióne.

Lausannské hnutie je evanjelizačno-misijné hnutie protestantov evanjelikálneho smeru.Nazýva sa podľa švajčiarského mesta Lausanne, kde bola podpísaná vieroučná dohoda (zmluva) evanjelikálov r. 1974.

(www.baznica.info)

Leave a Reply