Ocenenie ministerky zahraničných vecí USA H. Clintonovej pre prácu ELCA o utečencov

7. decembra t.r. sa v Ženeve konalo stretnutie ministrov z celého sveta z príležitosti prijatia vysokým komisárom OSN pre utečencov. Ministerka zahraničných vecí USA H.Clintonová vo svojom prejave o.i. kladne ocenila prácu Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA), keď uviedla príbeh Fatumy Elmi, ktorá prišla do USA ako utečenkyňa r. 1991 po občianskej vojne v Somálsku. Elmi sa hneď začala angažovať v sociálnej práci pre utečencov .Už 17 rokov úspešne pracuje v Luteránskej sociálnej službe v Minneapolise. Napr. v tomto roku napriek kríze dokázala pomôcť nájsť prácu až 79% svojim klientom.

Po celých USA sa o utečencov stará agentúra Lutheran Immigration and Refugee Service so sídlom v Baltimore, ktorá je zastrešená: ELCA, LC Missouri Church a Lotyšskou Ev.Lut. cirkvou v Amerike.

(www.elca.org)

Leave a Reply