Advent v cz Svätý Jur

Ako sme už oznámili v 3. adventnú nedeľu 11. dec. 2011 sa po hlavných službách Božích konal v zborovej miestnosti cz Svätý Jur tradičný adventný bazar. Finančný výťažok z neho je 320,00 EUR. Financie sa podelia na viacero adries, ktoré to nutne potrebujú. Predsedníctvo cirkevného zboru srdečne ´dakuje všetkým ženám, ktoré sa na príprave a realizovaní bazaru podieľali, a hlavne všetkým štedrým darcom.

Súčasne pozývame Vás na nedeľu 18. dec. 2011 do ev. chrámu vo Sv.Jure, kde o 9,30 hodine budú mládežnícke služby Božie KOSTOL INAK.

Veriaci sa okrem toho pri Božom Slove stretávajú aj v utorok a piatok v chráme na večierňach o 17.00 hodine.

Leave a Reply