Dokončený je preklad Biblie do jazyka Jula

V týchto dňoch 68-ročný Mníchovčan, Fritz Goerling, jazykovedec, prekladateľ Biblie a znalec islamu po 25 ročnej namáhavej práci dokončil preklad celej Biblie do západoafrického jazyka Jula, ktorým hovorí asi milión obyvateľov v Pobreží slonoviny a Burkina Faso. Tento jazyk ešte pred 25 rokmi nemal písomnú formu abecedy. Je to veľmi ťažký a zložitý jazyk, lebo význam slova a i jeho gramatická podoba sa mení intonáciou. Pre prekladateľa bolo tiež veľmi ťažké prekladať biblické slová, ktoré tento jazyk nepozná. Preto ich musel vymýšľať.Napr. slovo chrám preložil ako :" veľký dom na uctievanie Boha". Alebo slovo Boh v tomto jazyku má len abstraktný význam.Preto vetu "Boh je láska" lingvista preložil:"Boh všetko robí s láskou". Celá Biblia bude vytlačená v budúcom roku a jej prekladateľ sa už teraz teší, že ju prinesie obyvateľom Pobrežia slonoviny. P.s. Je to obdoba Cyrila a Metoda v 21. storočí!! Odporúčam si prečítať celú informáciu v nemčine, je to veľmi zaujímavé a poučné svedectvo.

(www.evangelisch.de); delku.org.ua;

3 thoughts on “Dokončený je preklad Biblie do jazyka Jula

Leave a Reply