Priebežné výsledky Sčítania ľudí, domov a bytov 2011 v ČR

Zaujímavé výsledky z ČEske republiky. Zvlášť údaje o cirkvách:

http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011

2 thoughts on “Priebežné výsledky Sčítania ľudí, domov a bytov 2011 v ČR

 1. Nevím co je na tom zas tak zajímavého. Dotaz na náboženské přesvědčení byl nepovinný a záměrně formulován tak, aby na něj bylo složité odpovědět (člověk musel přesně uvést název církve, který si musel najít v externím zdroji, jinak se jeho "hlas" nepočítal) a ani v elektronickém formuláři to nebylo triviální (zadařilo se mi až na 3. pokus). Výsledkem bylo, že skoro 46% lidí na tuto otázku vůbec neodpovědělo, přes 15 tisíc napsalo nesmysly typu "Síla rytířů Jedi" apod. Viděno z realistického pohledu, sčitatelé získali data, která jsou naprosto k nepotřebě, protože pokrývají pouze polovinu populace, takže vyvstává otázka jak s údaji naložit:

  • nepovažovat údaje za relevantní a neargumentovat jimi (což by bylo nejčestnější řešení)
  • matematicky správné řešení – propočítat procenta a pak je aplikovat na celek populace (= cca zdvojnásobit všude počty). To je ale fakticky nesprávné, protože jednak nezohlední zmatečnost uvnitř samotného vzorku (když někdo prostoduše napsal "evangelík", bylo možné ho zařadit asi do 10 různých církví, "luterána" minimálně do 3), druhak fakt, že ochota přiznat se k různým náboženským skupinám může mít různou intenzitu, což rovněž povede ke zkreslení.
  • považovat všechny "nepřihlášené" automaticky za ateisty, což je řešení, ke kterému samozřejmě sáhnou naši postbolševičtí vládci. I z hlediska objektivní pravdy to ale bude také zkreslení (viz i 2. bod) V našem sboru o papírově 30 lidech vím minimálně o jednom členovi, který nic nevyplnil (respektive který se k tomu přiznal). Ve velkém sboru o 1500 kartotečních členů je to už 50 lidí (= kteří by to přiznali). Pro srovnání – v ECAV na Slovensku (372 858 duší r. 2009) by to bylo 12 429 lidí, kteří by takto "zatloukli" svoje náboženské vyznání.

  Navíc jsem slyšel o různých praktikách v domovech důchodců, LDN-kách apod. kde komisaři za stařečky automaticky vyplňovali prázdnou kolonku nebo bez vyznání. Co se dělo při sčítání našich polo- a negramotných tmavších spoluobčanů, to se nebudu ani domýšlet.

  Zkrátka a dobře, jak pravil G. B. Shaw, existují 3 druhy lží: lež prostá, lež sprostá a statistika. A W. Churchill dodává: věřím pouze těm statistikám, které si sám zfalšuji…

  1. miro_ilias

   čo čítam, odluka cirkvi od štátu je u českých bratov naštartovaná minimálne v rovine teoretickej – načo sa teda hnať za štatistickými číslami o cirkevníkoch  ? 

   a ďalej, zakrúžkovanie konfesie v hárku ešte nikoho aktívnym členom cirkvi nerobí –  t.j. štatistické sčítanie ľudí je veľmi chabý nástroj na reálne zhodnotenie počtov veriacich, keď nie je ich dôsledná registrácia (napr. cez cirkevnú daň)

    

Leave a Reply