Ľudo Kováč: Príď, Pane!…

                          ĽUDO KOVÁČ: Príď, Pane!…

                          Adventné dni….

                          túžby sú žhavé-

                         a prosby k Tebe pnú sa, Pane-

                         očakávame to blaho pravé

                         a prosíme oň preoddane…

                      

                       Ó, Príď!- už príď!

                       a svojou mocou

                       skoncuj so sveta

                       zlostnou mocou!-

                      Ó, príď! -Ó, príď –

                     nech lásky žiara

                     zamknuté srdcia pootvára!

 

                      Adventné dni–

                     túžby sú žhavé…

                     uprostred sĺz a zloby sveta-

                     čo v priepasti sa hriechu zmieta-

                     v nej hviezdy padajú a hasnú

                     my čakáme na hviezdu spásnu –

                     my čakáme betlémske Dieťa…

 

            Zo: Zbierky vzdychov a modlitieb s názvom: Sláva Bohu!, ktorú napísal Ľudo Kováč a vydal po             vojne Dolonoslažiansko- zlatomoravecký CZ na 213 stranách / pri Nitre/.

           Bol dlhoročný SBK a farár v Zlatých Moravciach. Úprimný priateľ, duchom zostával vždy mladý, hĺbavý veriaci kresťan, ako o tom svedčia aj mnohé jeho suspíriá a príležitostné básne. Človek so zmyslom pre humor, verný pastor malého, roztrúseného stádočka. S láskou si na neho spomínam aj v tohtoročnom advente.                       

Leave a Reply