Vianoce vo Fínsku pre špeciálne skupiny obyvateľov

Evanjelická cirkev vo Fínsku sa o Vianociach stará aj o špeciálne skupiny obyvateľov. Sú to predovšetkým väzni. Vo Fínsku je 3 tisíc až 3500 väzňov. Niektorí z nich majú tzv. otvorené väzenie – voľný pohyb. Mnohí môžu ísť na Vianoce na dovolenku, či priepustku k príbuzným, no istá časť ostáva vo väzení. Tým sa venujú kapláni.Počas Vianoc aj mnohí biskupi navštívia väznice. Pre väzňov sa organizujú bohoslužby a pobožnosti, vedú sa pastoračné rozhovory, väzni dostávajú darčečky.

Druhou skupinou je armáda. V armáde je 25 až 30 tisíc vojakov základnej služby. Mnohí odchádzajú na Vianoce k príbuzným. Pre zvyšok sú k dispozícii vojenskí kapláni.Organizujú im vianočný program, podávajú im vianočné jedlá a darčeky.

Veľká časť Fínov trávi Vianoce v nemocniciach a sociálnych zariadeniach. Títo občania pre chorobu a slabosť nemôžu odísť k príbuzným. Opäť im sú k dispozícii  profesionálni služobníci cirkvi, ale hlavne mnohí dobrovoľníci. Títo poslední slúžia aj pri telefonických linkách dôvery. Počas Vianoc volávajú mnohí osamelí a tí sa rozhovoria o veciach,ktoré ináč nepovedia ani príbuzným. Od službukonajúcich sa očakáva, že vedia počúvať. R. 2010 zaznamenali 3224 hovorov, z toho až 74% volali ženy.

(evl.fi)

Leave a Reply