Skončilo sa stretnutie mládeže z hnutia Taizé v Berlíne

Po piatich dňoch modlitieb,spevov a diskusií sa v nedeľu skončilo Európske stretnutie mládeže ekumenického bratstva Taizé. V sobotu večer na modlitbách vyzval prior bratstva, brat Alois mládež, aby vo svojich domovinách prevzali zodpovednosť za spravodlivejší svet a za svet bez vykorisťovania nerastných surovín. Na stretnutí bolo prítomných do 30 tisíc mladých z vyše 70 krajín ,ktorí boli podelení do 160 cirkevných zborov v meste Berlíne. Najbližšie budúce v poradí už 35. stretnutie mládeže bude na prelome rokov 2012/ 13  v Ríme.

(www.kirche-mv.de)

Leave a Reply