Úspech EBF UK

        Úspech EBF UK

        V hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentrúry ( ARRA) sa naša Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave umiestnila opäť na 1.mieste medzi siedmimi teologickými vysokými školami.

 Tasr 4.1.2012

One thought on “Úspech EBF UK

Leave a Reply