Vyznamenali em. biskupa Jánosa Itzésa

V rámci služieb Božích v chráme na Deákovom námestí v Budapešti sa konala slávnosť odovzdania najvyššieho vyznamenania Ev. cirkvi v MR – ceny Lajosa Ordassa.Tohto roku cenu získal em. biskup János Itzés za zásluhy o ev. cirkev v MR. Cenu mu odvzdal predsedajúci biskup EC v MR Gáncs Péter a dozorca cirkvi Proehle Gergely. Laudatio predniesol farár Hafenscher Károly ml. Na slávnosti boli prítomní členovia generálneho presbyterstva , biskupi a ďalší hodnostári cirkvi.

(www.evangelikus.hu)

Leave a Reply