Fíni darovali pre zahraničnú pomoc Ev. lut. cirkvi takmer 1,5 mil Eur

Oddelenie pre zahraničnú pomoc Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska oznamuje, že v r. 2011 darovali občania Fínska pre túto oblasť formou zbierok, ktoré sa konajú po celý rok, ale dve tretiny príjmov prichádzajú v mesiacoch november-december , sumu 1 mil 424 tisíc €. Pomoc je určená pre oblasti katastrof, pre odstraňovanie chudoby, na pomoc ženám a vytváranie pracovných miest. Suma prevýšila zisk z roka predtým o 5%.

(evl.fi)

Leave a Reply