Humanisti kritizujú biblickú zvesť na rýchlodráhe v Stuttgarte

Humanistická organizácia v Nemecku (ateisti) na čele s jej vedúcim Carstenom Frerkom kritizovala v tlači skutočnosť, že vo vozňoch rýchlodráhy v Štuttgarte sú na oknách nalepené plagáty s citátmi z Biblie, napr. " Kto počúva moje slová a koná podľa nich , je múdry." alebo " Obráť sa ku svojmu Bohu!" . Frerk obviňuje Plagátovú misiu, ktorá je za touto činnosťou, že je to agresívna,fundamentalistická organizácia ,ktorej chápadlá idú až do parlamentu, do médií a do škôl. Plagáty vraj zabráňujú vo výhľade cestujúcim a ich vylepenie je bez súhlasu železníc. Pravda je však taká, že Plagátová misia je činná od roku 1972, kedy ju založili členovia Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Wuerttembersku. Už 20 rokov spolupracuje aj s Nemeckými dráhami na základe dohody o reklame.Finančné prostriedky prichádzajú čiastočne od Vrchnej cirkevnej rady, ale aj od členov krajinskej a slobodných cirkví. Nejde teda o fundamentalistickú slobodnú cirkev.

(www.idea.de)

Leave a Reply