Pastoračný list luteránom v Nigérii

16. januára t.r. poslal prezident Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve, biskup Munib A. Younan , pastoračný list asi 2 muliónom luteránov a luterániek v Nigérii. V liste ich povzbudzuje ,aby sa neodplácali na násilie a hrozby extrémistov zlom, ale láskou premáhali zlo. Vyzval aj ostatné členské cirkvi Zväzu na podporu a solidaritu súvercov v tejto skúšanej krajine.

(www.lutheranworld.org)

Leave a Reply