Zomrela Emília Kiššová

V piatok 13. januára 2012 si Pán života a smrti povolal do večnosti vo veku 79 rokov s. em. farárku Emíliu Kiššovú, manželku prof. Igora Kišša. Posledná rozlúčka bude v sobotu 28. jan. 2012 o 10.30 hodine v chráme sv. Trojice v Bratislave-Petržalke. Slovo potešenia bude zvestovať br. gen. biskup M. Klátik.

Pán nech svojim Duchom poteší zarmúteného manžela a  ostatnú rodinu.

Leave a Reply