Medzinárodné majstrovstvá evanj. mládeže v Poľsku

Koncom apríla t.r. sa v poľskej Poznani budú konať Medzinárodné majstropvstvá evanjelickej mládeže. Ide o prvé takéto podujatie. Hosťom je tamojší ev. cirkevný zbor. Logom podujatia je Lutherova ruža. Na podujatí budú mladí z Poľska, Nemecka, Česka a Slovenska . Overia si svoje zručnosti a schopnosti ,napr. vo futbale, basketbale, volejbale, atletike, stolnom tenise a šachu.  Predseda organizačného výboru šampionátu Fr. Vojtech Ploszek povedal." Ide o nový projekt všetkých členov luteránskej cirkvi. Chceme, aby mladí luteráni z mnohých európskych krajín mohli sa spoločne stretnúť, učiť sa, nadviazať nové kontakty, ale predovšetkým spolu chváliť Pána."

Viacej informácií nájdete na  www.mmme2012.wordpress.com  alebo www.cme.org.pl.

(www.luteranie.pl)

 

 

One thought on “Medzinárodné majstrovstvá evanj. mládeže v Poľsku

Leave a Reply