Belgičan na čele KEC

Ústredný výbor Konferencie európskych cirkví (KEC) určil za generálneho tajomníka prezidenta Synody Spojenej protestantskej cirkvi v Belgicku (reformovaná) Guya Liagra. Narodil sa v r. 1957 v Ženeve, teológiu vyštudoval v Bruseli, filozofiu v USA. Jeho materčina je francúzština, hovorí aj po nemecky. Je ženatý, má 4 deti. Funkciu preberie v júni t.r. a ukončí ju v r. 2015. V pláne má zreformovať KEC. Ten musí odobriť Valné zhromaždenie, podobne aj novú ústavu. VZ sa bude konať  r.2013 v Budapešti. KEC je združením protestantských, pravoslávnych a starokatolíckych cirkví v Európe.

(www.ekd.de)

Leave a Reply