Estónsky štát podporuje zachovanie historických cirkevných budov

Začiatkom februára t.r. sa v konzistóriu Estónskej evanjelicko-luteránskej cirkvi (EELC) zišla odborná komisia, aby prerokovala štátny program "Zachovanie a rozvoj cirkevných budov". Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia štátu, pamiatkového úradu a EELC. Tento program štát odštartoval roku 2003. Za roky 2004-2011 schválil na opravy a údržbu týchto stavieb celkovo 7,45 mil. €. Vlani šesť konfesiií opravilo  21 sakrálnych stavieb s podporou štátu v sume 622 800 €. V tomto roku je pre EELC plánovaná z programu pomoc pre 16 kostolov.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Leave a Reply