LOH v Londýne a kresťania

Viacej ako štyri milióny návštevníkov t.r. sa očakáva na Letných olympijských hrách v Londýne. Pre nich bude slúžiť tisícka  dobrovoľníkov "pastorov hier" pod názvom "More Than Gold- Viacej ako zlato". Toto hnutie má svoje korene pri hrách v Atlante roku 1996. Dobrovoľníci budú na letiskách, autobusových a železničných staniciach ukazovať smer, radiť a byť jednoducho hotoví počúvať. Do projektov evanjelizácie cez praktickú službu lásky – pomoci blížnym sa zapájajú katolícka, anglikánska, evanjelická a metodistická cirkev. V deň otvorenia hier 27.júla  vyzývajú cirkvi, aby ráno o 8. hodine lokálneho času rozozvučali zvony na tri minúty.

(www.eni.ch)

Leave a Reply