Severskí luteráni mali stretnutie v Nórsku

Ako informuje webová stránka švédskej Misijnej provincie www.missionsprovinsen.se 6. a 7. februára 2012 sa v mestskej časti nórskeho Hamaru v Hogsveen,Rinksaker konalo zasadnutie Siete pre spoluprácu evanjelicko-luteránskych cirkví. Prezentované a prediskutované boli tieto témy: luteránske hľadisko na úrad cirkvi, základná myšlienka etablovania luteránskeho cirkevného hnutia, kresťanské organizácie a štátne cirkvi v  18. a 19.storočí, ako by mala vyzerať cirkev v novej dobe? , ako by malo vyzerať luteránstvo v severských krajinách?  Prezentované boli aj najnovšie správy z Dánska, Nórska, Švédska a Fínska. Na porade bolo prítomných šesť nórskych cirkevných organizácii a dve severské: Evanjelicko-luteránska sieť a Fínska Lutherova nadácia. Švédsku Misijnú provinciu zastupoval jej biskup Roland Gustafsson a jej tajomník   Bengt Birgersson.

Leave a Reply