Luteránska cirkev Nigérie proti malárii

Luteránska cirkev Nigérie (LCN) bola založená r. 1936. Dnes má asi 140 tisíc členov. Na jej čele stojí arcibiskup Christian Ekong. Ten sa zúčastnil 17. -20. januára 2012 sympózia teologického seminára Concordia LCMS vo Fort Wayne. Následne 29. januára navštívil ústredie LCMS v St. Louise, úrad medzinárodnej misie. Na agende rokovania bola pomoc tejto cirkvi svojim partnerom z Nigérie v boji za odstránenie úmrtí následkom malárie- vypracovať plán práce Luteránskej iniciatívy proti malárii (LMI). Americká cirkev má poslať pracovníkov ,ktorí budú vzdelávať a súčasne financovať tieto kurzy a lieky.Plán počíta s ukončením úmrtí obyvateľov na maláriu do roku 2015.

(www.lutheranchurchnigeria.org)

Poznámka: Okrem tejto konzervatívnej  lut. cirkvi je v Nigérii aj druhá lut. cirkev – The Lutheran Church of Christ in Nigeria s 1 mil 900 tisíc členmi. Na čele je arcibiskup Nemuel A. Babba.

Leave a Reply