Porada vedenia ELCA a NALC v Chicagu

Po prvý raz od kreovania NALC (Severoamerická luteránska cirkev),ktorá sa odtrhla od ELCA ( Evanjelicko-luteránska cirkev v Amerike) pre nebiblické a netradičné uznesenie synody ELCA, sa reprezentanti oboch cirkví stretli v Chicagu 6. a 7. februára t.r. aby sa zhovárali o problémových oblastiach, záujmoch a starostiach. Stretnutie sa konalo na popud Valného zhromaždenia ELCA z r. 2011. Vo vyhlásení sa hovorí, že predstavitelia zotrvali v“bratskom, srdečnom a úprimnom rozhovore a na modlitbách“.Účastníci nechceli riešiť vzájomné rozpory, ale tieto si vysvetliť a chápať. Sústredili sa aj na misiu a službu oboch cirkví na lokálnej úrovni.
(www.elca.org)

Leave a Reply