Jari Jolkkonen -nový biskup v diecéze Kuopio,Fínsko

672 voličov diecézy Kuopio zvolilo v pondelok 20. februára t.r. v druhom kole z dvoch kandidátov za nového biskupa tejto diecézy 41-ročného tajomníka biskupa v Helsinkách ,.doktora teologických vied, Jari Jolkkonena. Získal 416 hlasov, kým jeho protikandidát ,profesor, doktor teológie Miikka Ruokanen 207 hlasov. Volebná účasť laikov a duchovných v zbore voličov diecézy bola 93,9%. Nový biskup je ženatý s farárkou Hannou Vasiljevin.Pár má 5 detí. Funkciu biskupa začne vykonávať začiatkom mája t.r. po terajšom biskupovi Wille Riekinenovi, ktorý odchádza na odpočinok. Severná diecéza Kuopio bola zriadená r. 1939, má 55 cirkevných zborov a zvolený biskup bude v poradí siedmym biskupom tejto diecézy. Jeho vysviacka a inštalácia bude v katedrále v Kuopio v nedeľu 6. mája 2012.

(evl.fi)

Leave a Reply