Nórsky kráľ a Nórska cirkev

V tomto roku v Nórskej cirkvi uvedú do života nový bohoslužobný poriadok, ktorý schválila gen. synoda vlani. Parlament Nórska pripravuje zmenu jedného článku Ústavy Nórska, kde sa vynechá článok o tom, že kráľ je hlavou Nórskej cirkvi. Tým sa zmení vzťah štátu a cirkvi. Vedenie cirkvi chce kráľa pri jeho 75-tinách v tomto roku požiadať, aby aj ďalej bral aktívnu účasť na podujatiach cirkvi. Denník Vart Land priniesol správu, že vlani sa kráľ zúčastnil 18 krát na cirkevných podujatiach. Kráľovi pri jeho narodeninách chce Nórska cirkev podarovať v koži viazanú Liturgiu Nórskej cirkvi.

(www.kirken.no)

Leave a Reply