Požiadavka veriacich Ukrajiny na právo vzdelávania v kresťanských školách

16. februára t.r. sa na Ministerstve pre vzdelávanie, mládež a šport Ukrajiny konalo zasadnutie okrúhleho stola ,ktorý spoluiniciovala Verejná rada pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými organizáciami, s výzvou na parlament, aby poslanci prijali zákon, umožňujúci kresťanským rodičom vzdelávať svoje deti v neštátnych – cirkevných školách. Do dnešného dňa na Ukrajine takáto možnosť nejestvuje, čo je nedostatok demokratickej spoločnosti, ku ktorej sa Ukrajina hlási. Týmto spôsobom sú kresťanské deti diskriminované.

(www.delku.org.ua)

Leave a Reply