Odpor v Saskej cirkvi proti otvoreniu fár pre homosexuálov

Ako sme už informovali vlani, EKD prijalo zákon o službe farárov, kde sa o.i. umožňuje otvoriť fary pre homosexuálne orientovaných a v pároch žijúcich farárov (farárky). V januári aj vedenie Krajinskej lut. cirkvi v Sasku prijalo smernicu,ktorá za istých podmienok umožňuje bývanie na farách homosexuálnym párom. Odpor voči tomuto návrhu sa teraz v tejto cirkvi stupňuje. Odporcovia založili "Vyznávačskú iniciatívu" ,ktorá združuje odporcov -cirkevné zbory, spoločenstvá ,spolky a jednotlivcov. Hovorcom tohto združenia je farár Gaston Nogrady z Markesgradu. Vo vyhlásení inicitívy sa oceňuje ,že vedenie hovorí o zachovaní jednoty, ale "my musíme odporovať, lebo ak skúmame obsah, vidíme, že jeho základ je v protive voči Písmu a Vyznaniu. Ohrozený a spochybnený je tým  obraz kresťanskej rodiny." Iniciatíva zbiera teraz podpisy pre synodálov.Synoda v apríli má vypracopvať vykonávacie predpisy ku kontroverznému zákonu. Nogrady vyzval kritikov, aby nevystupovali z cirkvi ,ale ďalej v nej zotrvali.

(www.kirche-mv.de)

One thought on “Odpor v Saskej cirkvi proti otvoreniu fár pre homosexuálov

  1.  stavu npr. v katolíckej cirkvi, kde  trvajú na tom, že taký musí bývať každý sám.

      Dúfam, že si EKD od tejto plemenitby nesľubuje zvýšenie populácie v zboroch.

Leave a Reply