Uznali ďalšie cirkvi a náboženské spoločenstvá v Maďarsku

Maďarský parlament v pondelok 27. februára t.r. po diskusii a dôkladnom prerokovaní opätovne sa zaoberal zákonom o cirkvách a náboženských spoločnostiach v Maďarsku. Ako sme už informovali vlani tento parlament schválil iba 14 náboženských organizácií. Po značných protestoch doma i zo zahraničia a po prerokovaní žiadostí odmietnutých teraz poslanci k týmto 14 pridali ďalších 18 spoločenstiev, ktoré budú užívať status štátom uznaných od 1. marca t.r. Ďalších 66 organizácií bolo zamietnutých. Tie sa v priebehu roka nemôžu už odvolávať. Súčasťou zasadnutia bola aj demonštrácia veriacich z odmietnutých spoločenstiev na tzv. verejných bohoslužbách na Košútovom námestí. Akcie sa podľa agentúr zúčastnilo do 200 osôb.

(www.evangelikus.hu)

One thought on “Uznali ďalšie cirkvi a náboženské spoločenstvá v Maďarsku

Leave a Reply