Cirkevné zbory ZD ECAV na Slovensku budú voliť nové predsedníctvo

V nasledujúcich nedeliach mesiaca marca sú vypísané voľby na miesta členov predsedníctva ZD –  biskupa a dozorcu ZD ECAV na Slovensku. Kandidujú: 1. Milan Krivda

2. Boris Mišina

na miesta dozorcu: 1. Vladimír Daniš

                             2. Ján Marták

Životopisy a osobné stanoviská môžete nájsť na www.ecav.sk .

One thought on “Cirkevné zbory ZD ECAV na Slovensku budú voliť nové predsedníctvo

Leave a Reply