Medzinárodný festival cirkevnej hudby v Oslo

V hlavnom meste Nórska Oslo bude sa v dňoch 9. až 18. marca t.r. konať medzinárodný festival cirkevnej hudby. Festival je zameraný najmä na  klasickú pôstnu tvorbu od Bacha, Franza Liszta, J. Haydna. V programe je osobitne vymedzená tvorba pre deti. Okrem domácich interprétov a súborov sa ich zúčastnia aj španielski a estónski umelci. Do rámca festivalu sú zaradené početné bohoslužby, najmä počas nedieľ 11. a 18. marca. Patronát nad festivalom má princezná Mette-Marit.

(www.vartland.no)

Leave a Reply