Voliť synodálov budú môcť už od 14 rokov

Synoda Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Wuerttembersku 9. marca t.r. vo Schwäbisch Gmuende schválila uznesenie, podľa ktorého mladí členovia tejto cirkvi od jesene roku 2013 budú môcť voliť členov synody a členov presbytérií už od 14 rokov. Doteraz tak môžu robiť od 16 rokov. Volení však môžu byť len členovia nad 18 rokov. Okrem tohto synoda schválila aj úrad ombudsmana proti násiliu a sexuálnemu zneužívaniu cirkevnými pracovníkmi.

(www.idea.de)

One thought on “Voliť synodálov budú môcť už od 14 rokov

  1. rozumovej a mentálnej vyspelosti  .

    Hmm -Tiež by stálo za úvahu obmedziť volebné právo od určitého dosiahnutého veku smerom hore. Alebo aspoň dohliadnúť, aby sa dôst.starci a starenky o dni volieb dozvedeli  deň po…

Leave a Reply