Konferencia biskupov VELKD v Eisenachu

V dňoch 10. až 13. marca 2012 sa v Eisenachu koná pravidelné zasadnutie Konferencie biskupov Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD). Témou tohoročného zasadnutia je " Pojem Boha v moderných časoch". K tejto ťažiskovej téme o kresťanskom učení o Bohu v súčasnom svete sa vyslovia nielen nemeckí biskupi, ale aj početní lut. biskupi z niektorých štátov Európy. Prítomní sú biskupi: Nórska, Fínska, Švédska, Dánska, Islandu, Slovinska a Rumunska. Prítomná je aj biskupka EC metodistickej v Nemecku R.Wennerová.

V závere bude výkonné zasadnutie biskupov VELKD, kde prerokujú novelizáciu Ústavy VELKD vzhľadom ku vzniku spojenej Luteránskej cirkvi Severného Nemecka. 

(www.ekd.de

Leave a Reply