Krátke správy z NALC

Ako sme už informovali 27. augusta 2010 bola zriadená Severoamerická luteránska cirkev (NALC) z cirkevných zborov ELCA, kde pre kontroverzné rozhodnutie synody v otázkach viery a etiky ,sa zbory rozhodli odísť. Nutné je v zbore ELCA prejsť dvoma hlasovaniami, ktoré môžu byť rok po sebe. Až v prípade druhého kladného hlasovania môže takýto zbor opustiť ELCA. Počet zborov NALC prudko narastá: v jan. 2011 mala cirkev 100 zborov, v máji 200 a teraz v januári 2012 už 300. Najviac ich je v štátoch Ohio, Pennsylvánia Severná Karolína. Pripravuje sa zriadenie sekcie NALC pre Kanadu.

NALC intenzívne vyvíja misijnú činnosť doma i v zahraničí. Tomuto cieľu slúžila i cesta biskupa NALC Bradoského do Etiópie. V USA cirkev usilovne pracuje medzi prisťahovalcami. Už teraz slúži v týchto jazykoch : čínsky, vietnamsky, kórejsky, etiópsky, južnosudánsky,svahili, oromo a španielsky.

Pastor Scott Ryll z NALC  pracuje misijne v anglickom zbore v Budapešti v rámci východoeurópskej misie. Priestor pre prácu medzi študentami, obchodníkmi, zamestnancami a turistami anglického jazyka v Budapešti mu poskytla domáca Evanjelická cirkev v Maďarsku v ev.chráme Fasor. Aj jeho manželka Cecília je zapojená do misie. Jej úlohou je zriadiť prvú zborovú opatrovateľskú službu. Bližšie info na www.eemn.org .

(www.thenalc.org)

 

Leave a Reply