Predseda Rady EKD sa vyjadruje

Predseda Rady EKD Nikolaus Schneider vyjadril úprimnú sústrasť koptickým farnostiam v Nemecku k úmrtiu patriarchu Koptickej cirkvi Shenona III. Ten zomrel v sobotu vo veku 88 rokov. Vyznačoval sa ,že uprednosťoval duchovnosť a jednoduchosť spôsobu života. Pôvodne bol mníchom, neskoršie docentom, biskupom a nakoniec patriarchom. Vždy sa však utiekal do kláštora, kde meditoval a písal teologické spisy.Bol ekumenicky otvorený. Intenzívne sa zaujímal a podporoval koptov v zahraničí.Koptská cirkev sa pokladá za dedičku evanjelistu Marka.

V nedeľu 18. marca t.r. zvolili nemeckí poslanci za prezidenta Spolkovej republiky Nemecka 72-ročného bývalého ev. farára, organizátora odporu proti bývalému režimu NDR, Joachima Gaucka. Pri tejto príležitosti mu predsedas Rady EKD poslal blahoprajný list. V ňom novému prezidentovi blahoželá a praje Božie požehnanie nielen pre tieto dni, ale po celý jeho život. Prezident to nebude mať ľahké. Príliš veľké sú očakávania občanov i politikov. N. Schneider jeho i partnerku povzbudzuje k neochvejnosti a vytrvalosti. Nech sa opierajú o Božie slovo, ktoré im aj v dnešný deň hovorí cez ochranovské heslo:" Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať: Poznal Pán svojich!" (2 Tim.2, 19).

Leave a Reply