20. MARCA: …som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu.

Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu.

Galatským 2,19

Mnoho milých mien dáva Písmo nášmu Kristovi Pánovi, volajúc Ho naším Zákonom, Hriechom, Smrťou, i keď On sám v sebe nie je ničím iným než Sloboda, Spravodlivosť, večný Život a Blaženosť. On je však Zákonom proti zákonu, hriechom proti hriechu, Smrťou proti smrti, aby nás vyslobodil spod kliatby zákona, ospravedlnil a oživil z hriechov a smrti. Kristus je zároveň Zákon a Sloboda, Hriech a Spravodlivosť, smrť a život. Pretože sa nechal zákonom obžalovať, hriechom zatratiť smrťou zhltnúť, získal nám spravodlivosť a blaženosť.

Tým, že odstránil zákon, hriech znova preklial a smrť usmrtil. Kristus je zároveň jed, ktorým sa ničí zákon, hriech a smrť, i hojivý liek, ktorým sa veriaci oslobodzujú nielen od všetkého zlého, ale stávajú sa aj spravodlivými, živými a blaženými.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Leave a Reply