23. MARCA: Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.

1 List Petrov 2,9

Tu vidíš, že Peter jasne hovorí, že je iba jediné svetlo, a uzatvára, že všetok ostatný rozum, nech je akokoľvek bystrý, je čírou tmou. Lebo: keď rozum dokáže počítať jeden, dva, tri, aj rozoznať, čo je čierne a čo biele, veľké alebo malé, a posudzovať iné vonkajšie veci, nedokáže predsa dovidieť, čo je viera.

Aj keby sa ľudia vo svojej zaslepenosti rozhodli všetku šikovnosť pospájať, nedokážu pochopiť ani len literu z Božej múdrosti. Preto tu Peter hovorí o inom Svetle, a vraví slobodne všetkým nám, nikoho nevynímajúc, že všetci v temnote a slepote zostávame a večne by sme v nej zostali, ak nás Boh nepovolá do svojho predivného svetla.

Leave a Reply