24. MARCA

                                                        24. MAREC                                                                                                      

  

Nikto nemôže brata vykúpiť, ani Bohu cenu zmierenia zaň vyplatiť, lebo je pridrahé výkupné za jeho dušu. Upustiť musí navždy od toho,…

 

                                                                         Žalm 49, 8-9

 

    Prečo dokážeme a smieme toľko kriku a chvály narobiť okolo toho, čo náš rozum ukazuje ako najlepšie a za také aj pokladá? Či naše prirodzené sily zostávajú neporušené a neskazené? Či sa rozum vždy kloní k tomu najlepšiemu? Keď robíme, čo sa nám páči či tým, ako sa vraví, až také veľké veci dosahujeme? Čo prinesiem svojmu Pánu Bohu, ktorý sa na mňa rozhneval ? A, ako Mojžiš hovorí, spaľujúcim ohňom sú, len ako pleva a paberky pred Ním, áno, moje ošklivé, desivé hriechy, a odvážim sa ešte škriepiť sa a hádať s Ním, aby mi za to udelil milosť a daroval večný život?

     Načúvam pozorne, že nešťastia a zlého je v ľudskej prirodzenosti tak mnoho, že aj celý svet so všetkým tvorstvom je primálo na to, aby Boha zmieril. Sám Boží Syn musel byť za to obetovaný.

             

                                                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

                      

Leave a Reply