„..aby boli jedno…“- konferencia ruských luteránov

Evanjelicko-luteránska cirkev A.V. v Rusku organizuje v Moskve v dňoch 29. a 30. marca 2012  konferenciu s názvom:" …aby boli jedno…). Je známe, že v súčasnosti v Rusku je luteranizmus rozdrobený. To samozrejme hatí prácu tejto konfesie. Preto cieľom tejto konferencie je prediskutovať súčasné problémy a navrhnúť možnosti ich odstránenia. Na konferenciu pozvali: vedúcich cirkví a zástupcov zborov Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska a ostatných krajín, Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku, Sibírskej evanjelicko-luteránskej cirkvi, Evanjelicko-luteránskej cirkvi "Svornosť" , Evanjelicko-luteránskej cirkvi A.V. v Rusku, luteránskych cirkví v Spoločenstve nezávislých štátov (býv. štáty ZSSR), susedných štátov, zástupcov iných kresťanských cirkví, vedcov, zástupcov štátnych a spoločenských inštitúcií.

(www.baznica.info)

Leave a Reply