Veľký týždeň v CZ Sobotište

                 Predsedníctvo CZ Sobotište oznamuje, že vo Veľkom týždni budú  SLB nasledovne:

 

Utorok: Pôstne večerné / téma Hodnoty VP/ o 18.00 h

Streda: Pôstne večerné o 17.h- Podbranč

Zelený štvrtok: SLB so Spoveďou a Večerou Pánovou o 18.00 h

Veľký piatok: Pašiové SLB, po nich Spoveď a Večera Pánova   – Rovensko o 9.00 h

Biela sobota: Prípravné SLB na Vzkriesenie- o 18.00 h

Veľkonočná nedeľa- Boží hod veľkonočný-    o 10.30 h

Veľkonočný pondelok: 2.slávnosť veľkonočná- SLB so Spoveďou a Večerou Pánovou ,   Rovensko o 9.00 h

                  /  V pondelok: výmena kazateľov – V  CZ Krajné- Ľ.Batka, v CZ Sobotište: Ivan Novomestský/

                                          Prajeme Vám: Požehnané veľkonočné sviatky !

                  

Leave a Reply