Nový probst pre Kaliningradskú oblasť ELKRAS

V auguste 2012 nastúpi so súhlasom EKD do vedenia probstva Kaliningradskej oblasti Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska a iných štátov (ELKRAS) na obdobie troch rokov 59-ročný nemecký teológ Thomsa Vieweg. Sprevádzať ho bude ako pracovníčka cirkvi aj jeho manželka Monika. Vieweg pochádza z bývalej NDR, kde sa v škole učil ruštinu. Pre šikanovanie stasi on a jeho rodina roku 1984 opustili NDR. Vieweg má byť posledným probstom z Nemecka, potom úrad prevezmú domáci teológovia. V Kalingradskej oblasti teraz žije okolo milióna obyvateľov, z toho je asi 26% kresťanov, väčšinu tvoria ruskí pravoslávni. Luteránov je asi 2100 v 40 cirkevných zboroch,ktoré sú opatrované 7 duchovnými. Cirkev tu má rehabilitačné stredisko pre deti a mládež, diakonickú stanicu a domov dôchodcov.

(www.idea.de)

Leave a Reply