Pripravujú zjednotenie luteránskej a reformovanej cirkvi vo Francúzsku

128 delegátov Reformovanej cirkvi Francúzska a Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Francúzska sa v dňoch 11. a 12. marca zišlo vo Versailles, aby pripravilo návrhy novej ústavy zjednotenej cirkvi a iné základné dokumenty. Tie sa potom predložia pred lokálne synody na schválenie. Celkovo delegáti predložili 40 pozmeňujúcich návrhov. Synody budú sa konať v Belfort v dňoch 17.-20. mája 2012. Prvé zasadnutie synody zjednotenej cirkvi sa plánuje v máji 2013.

(www.gustav-adolf-werk.de)

8 thoughts on “Pripravujú zjednotenie luteránskej a reformovanej cirkvi vo Francúzsku

Leave a Reply