4. APRÍL – …ale dúfajte, ja som premohol svet.

Ján 16,33 b

Kde je tvoja zúrivosť, ó satan?  Kde je tvoja zloba, ó svet? Kde je tvoj odpor, ó telo? Tu je víťaztvo. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Radujme sa a jasajme v ňom.

 

Ach, kto tomu dokáže veriť, aká je to blažená duša! Lebo keď je svet prekonaný, čo si môže počať? Čo môže robiť jeho boh a knieža, diabol? Ak je ničím svet, tak je ničím aj jeho boh a knieža. Zahrdúsiť smie telo, zničiť česť a majetok, ale tým sa stáva naším poddaným, nedobrovoľným služobníkom, poslúžiac nám k tomu najlepšiemu a večnému životu; nuž čo má z toho.

 

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Leave a Reply