Pomoc zo Strassburgu španielskym protestantom

3. apríla 2012 vyniesol Európsky súdny dvor pre ľudské práva rozsudok o diskriminácií španielskych pastorov Iglesia Evangelica Espaňola (IEE) pri vyplácaní penzií zo strany štátu. Pastori sa vo svojej vlasti nemohli domôcť práva na nijakom súde, tak sa obrátili so žalobou na tento súd, kde uspeli.Súd zaviazal španielsku vládu odstrániť diskrimináciu pastorov, ktorá pochádza ešte z čias vládnutia diktátora Franca.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Leave a Reply