10. APRÍL

                                                        10. APRÍL

 

Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy Podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.

 

                                                                                                                                              Korintstkým 15, 3-4

 

     Tu počuješ, že Pavel uvádza Písmo ako svoje najdôležitejšie svedectvo a ukazuje, že nič nie je také dôležité, čo by našu vieru a učenie upevňovalo, než čisto podávané alebo napísané Slovo, písmenami zachytené a ním alebo inými ústne zvestované. Lebo to je tu jasné: Písmo, Písmo. 

Písmo však nie je číry Duch, odkiaľ by vyvieralo (ako sa nás snažia bludne poučovať nepriatelia) ;  Duch tu musí pôsobiť, ináč Písmo zostáva mŕtvou literou a nemôže dať život. 

Nevychvaľuj sa však veľmi Duchom, ak nemáš vonkajšie zjavené slovo, lebo nemusel by to byť len duch dobrý, ale trápny diabol z pekla. Lebo Duch Svätý má svoju múdrosť a radu a všetky tajomstvá v Slove obsiahnuté a v Písme zjavené, takže nikto ospravedlňovať, ani niečo iné hľadať a skúmať nemá.

    Niet veru nič vyššie a lepšie na učenie a spoznanie ako to, čo Písmo učí o Ježišovi Kristovi, Božom Synovi, našom Spasiteľovi, že totiž On za nás umrel a pr enás z mŕtvych vstal.

 

                                                                  Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty


Leave a Reply