13. APRÍL

                                                         13. APRÍL

 

Túto moc dokázal na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, (…) a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi.

 

                                                                                                                                                     Efezským 1, 20. 22

 

     Nech je, ako chce, či hriešni, či dobre činiaci, len neklesať, nevydesiť sa. Lebo ako nebojujeme proti dobrým činom, tak neklesáme ani v našich hriechoch, nadovšetko ale ďakujeme Bohu, že naša viera je vyššia ako dobré činy a hriechy. 

A keď satan ešte viac a ešte dôslednejšie pokúša neunaviac tým nás, siaha po tom, aby zhodil z trónu pravice Božej samého Krista. Pretože Kristus zostáva na tróne, chceme aj my zostať pánmi a víťazmi nad hriechom, smrťou, diablom a všetkými ostatnými vecami, ktoré nám ničím neuškodia.

 

                                                       Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Leave a Reply